Kako do nas?

Hotel ADA ***

Radenka Abazovića 2

Sarajevo 71 000

Bosna i Hercegovina

E-mail: info@hotel-ada.com

Telephone: 033 473 971

FAX: 033 473 969